Universitetet i Bergen

Bergen Konfutse Institutts samarbeid med Universitetet i Bergen er svært omfattende og variert. Kontoret vårt er lokalisert i UIB sine lokaler, hvor vi også har tilgang til fasiliteter og materiell som eies av universitetet. Universitet i Bergen er også et av tre institusjoner som var med på å etablere Bergen Konfutse Institutt. I 2013 etablerte Institutt for fremmedspråk bachelorprogram i kinesisk. Vi har siden oppstarten bidratt med lærerkrefter til instituttet.

Det juridiske fakultetet ved UIB inngikk et samarbeid med BKI i 2016. Bakgrunnen er fakultetets langvarige samarbeidsrelasjon med Renmin Unviversity. BKI bistår blant annet Det juridiske fakultetet med å kurse studentene i kinesisk språk og kultur.