Beijing Sport University

Beijing Sport University ble et av våre hovedsamarbeidsuniversitet allerede fra start. Hvert år får vi lærerkrefter og wushu-instruktører fra BSU, som vi disponerer i Norge. Universitetet bistår også oss i flere aktiviteter, blant annet sommerleiren som vi arrangerer hvert år.