Amalie Skram videregående skole

Samarbeidet med Amalie Skram videregående skole er en videreføring av det samarbeidet som BKI opprettet med Bergen Handelsgymnasium allerede i 2008. Den gang som nå har vi utplassert lærere i skolen. Per dags dato er det to lærere på instituttet som underviser på skolen.

Fra og med 30. september 2016 etablerer Amalie Skram videregående skole Confucius Classroom. Det gjør at samarbeidet mellom skolen og BKI styrkes og det blir større rom og muligheter for mer aktiviteter, mer kurs og mer elevutveksling i årene som kommer.