Vellykket seminar i Oslo

Fagdag på Elvebakken videregående skole

Seminar for faglærere i kinesisk språk ble arrangert i Oslo 17. og 18. november. Siden 2010 har Bergen Konfutse Institutt stått som arrangør for fagseminaret to ganger i året. Målet er å skape en plattform for at lærerne skal kunne utveksle egne erfaringer og undervisningsmetoder. Responsen har alltid vært svært god. Høstens seminar var intet unntak. Vi hadde godt oppmøte med gode foredragsholdere som bidro til at det faglige nivået i seminaret var høyt. Deltagerne fikk også rikelig med tid til å jobbe sammen i grupper, presentere sine metoder og erfaringer, og diskutere med kolleger om problemstillinger som de møter i arbeidshverdagen.

Vi ønsker å rette en takk til Elvebakken videregående skole for å ha gitt oss et sted å være på, og vår medarrangør Fremmedspråksenteret for et utmerket samarbeid. Vi vil også å takke alle deltagere for frammøte, og ser allerede nå frem mot ny seminar neste vår.