Hanban lyser ut stipend i wushu

Vil du lære wushu i Kina?

Bergen Konfutse Institutt kan informere om at konfutseinstituttets hovedkvarter (Hanban) lyser ut stipend for wushu-utøvere. Stipendet har en varighet på ett semester (fem måneder) der utøver får dekket skolepenger, losji og kost. Følgende kriterier må oppfylles:

    -  Bestått HSK-test 
    -  Ikke studert i Kina tidligere

Alle kan søke, men utøvere og elever som er tilknyttet Bergen Konfutse Institutt, Bergen Wushuklubb og våre samarbeidsskoler vil bli prioritert.

Semesterstart

Semesterstart blir september 2017 eller mars 2018. Utøver står fritt til å søke hvilke skole hun/han ønsker å studere ved, men siden Bejing Sport University er vårt samarbeidsuniversitet er sjansen for å få stipend større hos BSU.

Hvordan søke?

Søker registrerer seg på følgende søknadsportal, og gjennomføre søknadsprosedyren selv. Vær obs på å søke på emnet taiji-kultur 太极文化, og ikke på språkemnet.

Eventuelle spørsmål sendes til konfutse@gmail.com

Foto: Nils Olav Mevatne