Seminar for faglærere i kinesisk

I samarbeid med Fremmedspråksenteret arrangerer Bergen Konfutse Institutt seminar for faglærere i kinesisk språk.

Tematikken er klasseromsledelse og promoteringen av kinesisk som språkfag. Send epost til konfutse@gmail.com for påmelding. Vennligst oppgi ditt navn, arbeidssted og om du ønsker å delta på middagen etter seminaret første dag. Seminaret avholdes 17. og 18. november ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Oppmøte og registrering kl. 09:45.

Påmeldingsfrist er 12. november.

For mer informasjon og program, se følgende fil:

2016 November seminar program.pdf