International Conference on Chinese Cross-cultural Communication in Europe 2018

Andre gangs innkalling

Dette er en ny innkalling til "International Conference on Chinese Cross-cultural Commmunication in Europe 2018". Konferansen finner sted i Bergen. Fristen for å sende inn akademiske tekster er utsatt til 1. oktober. Man kan også melde seg på konferansen som publikum. Fristen for "early birds" er 25. oktober.

Utfyllende informasjon om konferansen finner du på her: 2nd Notice of International Conference on Chinese Cross-cultural Communication in Europe 2018.pdf